SANTOVKA

Obec Santovka leží na juhu Slovenska, 15 km juhovýchodne od Levíc, v nadmorskej výške 140 m.n.m. Nachádza sa na južnom predhorí Štiavnického pohoria, v Hontianskom regióne. Región Hont je známy predovšetkým výrobou kvalitných vín, pestovaním zeleniny,liečivými termálnymi prameňmi, ale i prírodnými krásami, pamiatkami a bohatými folklórnymi tradíciami. Podľa názvu obce je pomenovaná aj celoslovensky známa minerálna voda Santovka, ktorá odtiaľto pochádza. V obci si návštevníci môžu prezrieť kaštieľ, miestne kostoly a park, v ktorom sa nachádza filagória. Pozoruhodnou prírodnou atraktivitou sú miestne tufové kopy.

Podľa klimatickej klasifikácie patrí Santovka do teplej oblasti, mierne suchého okrsku s miernou zimou, so sedatívnou, utišujúcou klímou. priemerná ročná teplota vzduchu je 9,5 °C.

- Relatívny slnečný svit: 46 - 48 %
- Priemerný úhrn zrážok (rok): 606 mm
- Počet dní so zrážkami: 24 dní
- Maximum snehovej pokrývky: 25 cm


   All rights reserved. Apartmány Mima a Lula©

Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0